Örnek Kira Sözleşmesi:

1- Taraflar: Kiracı: Adı Soyadı: Adresi: Telefon Numarası:

Kiraya Veren: Adı Soyadı: Adresi: Telefon Numarası:

2- Konu: Kiraya veren, yukarıda belirtilen adresinde bulunan gayrimenkulü, kiracıya, kiralamak için vermektedir.

3- Kiralama Süresi: Kiracı, gayrimenkulu, ../../.... tarihinden itibaren, .. yıl süreyle kiralayacaktır.

4- Kira Bedeli ve Ödeme Şekli: Kiracı, gayrimenkulün kirası olarak aylık .... TL ödeyecektir. Kiracı, kira bedelini her ayın son iş gününe kadar, kiraya verenin belirleyeceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

5- Depozito: Kiracı, gayrimenkulün tahliyesi sırasında, gayrimenkulün hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilebilmesi için, .. aylık kira bedelinde bir depozito ödeyecektir. Bu depozito, kiracının borçlarını tamamen ödemesi ve gayrimenkulün hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilmesi durumunda, sözleşme sona erdiğinde iade edilecektir.

6- Kullanım Amacı: Kiracı, gayrimenkulu sadece konut amaçlı kullanacaktır. Kiracı, gayrimenkulün kullanım amacını değiştiremez.

7- Bakım ve Onarım: Kiracı, gayrimenkulu kullanım amacına uygun şekilde kullanacak ve gayrimenkulde herhangi bir hasar veya arıza olması durumunda, kiraya verene derhal bildirecektir. Kiracı, herhangi bir onarım ve bakım masrafından sorumlu değildir, ancak gayrimenkulün hasarının kendisinden kaynaklanması durumunda, kiracı bu masraflardan sorumludur.

8- Gayrimenkulün İade Edilmesi: Kiracı, kiralama süresinin sonunda, gayrimenkulu, kiraya verene hasarsız ve eksiksiz bir şekilde teslim edecektir. Kiracı, kiraya verenin belirleyeceği tarihte, gayrimenkulü tahliye etmekle yükümlüdür.

9- Sözleşmenin Feshi: Sözleşme, kiracının veya kiraya verenin 

istediği zaman feshedilebilir. Kiracı, sözleşmeyi feshetmek istediğinde, kiraya verene en az 1 ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kiraya veren, sözleşmeyi feshetmek istediğinde, kiracıya en az 3 ay önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır.

10- Ceza ve Yaptırımlar: Kiracı, sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, kiraya veren, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kiracı, kira bedelini belirtilen tarihte ödemediği takdirde, kiraya veren, gecikme faizi talep edebilir.

11- Diğer Hükümler: Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan tüm anlaşmaları ve belgeleri kapsamaktadır. Taraflar, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu tespit etmeleri halinde, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerli ve uygulanabilir olacağını kabul etmektedirler.

12- Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü: Bu sözleşmeden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğa başvurabileceklerini kabul etmektedirler.

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı rızası ile düzenlenmiştir ve 2 nüsha olarak hazırlanmıştır. Taraflar, sözleşmenin her bir nüshasını imzalamış ve teslim almışlardır.

Kiracı: Adı Soyadı: İmza:

Mobbing Nedir ve Nasıl Önlenir? Mobbing Nedir ve Nasıl Önlenir?

Kiraya Veren: Adı Soyadı: İmza: